Stichting Ravijn

Ook wij balanseren op het randje

Logo Stichting Ravijn (wit).
Poster De Jordaan in Puin.
Amsterdam 750

In het kader van Amsterdam 750 wil de Stichting Ravijn in de komende jaren de focus richten op de woonomstandigheden en de leefomgeving van Amsterdammers toen en nu. Met een (stads)tentoonstelling, lezingen, filmvoorstellingen, publicaties en debatten wordt de recente stadsgeschiedenis tot leven gewekt, en komen huidige problemen aan het licht. Samen met met (onderwijs)instellingen en aanverwante organisaties zullen nieuwe en onbekende verhalen worden opgerakeld en toegevoegd aan de geschiedschrijving. De bedoeling is tevens om tastbare overblijfselen uit deze geruchtmakende episode op te sporen, te exposeren en later voor de archieven te bewaren.

De Stichting Ravijn wil met haar activiteiten dus ook een verband leggen met het Amsterdam van vandaag: wat is het waard om uit het verleden mee te nemen en wat kan een rol spelen bij het oplossen van de problemen waar de stad heden ten dage mee kampt? Te denken valt aan woningnood, drukte in de stad en verdeling tussen groepen. Zo wil de Stichting bijdragen aan bewustwording, maar ook aan creatieve, nieuwe initiatieven vanuit de (jongere) bevolking.

Over Stichting Ravijn

De naoorlogse geschiedenis van Amsterdam wordt voor een belangrijk deel gekarakteriseerd door de grote betrokkenheid van haar bewoners bij het wel en wee van de stad. Vanaf midden jaren zestig werd het openbare leven jarenlang beheerst door een keur aan buurtcomités en actiegroepen. Al demonstrerend en manifesterend lieten zij hun sporen na, die heden ten dage nog altijd tastbaar en zichtbaar zijn.

Tienduizenden Amsterdammers hebben zich in de afgelopen decennia met ziel en zaligheid gestort op de stad. Met elkaar wilden ze hun hun eigen leefomgeving vormgeven. Dat gebeurde in een periode (circa 1965 tot circa 2002) waarin er een progressieve maatschappelijke wind in Nederland waaide. Stichting Ravijn wil deze vormen van engagement de plaats geven in de stadsgeschiedenis die het verdient, en nieuwe generaties er kennis mee laten maken.

Stichting Ravijn zal de massale betrokkenheid van de Amsterdammers bij hun stad uitlichten. Hoe kon het ontstaan? Hoe zag het eruit en wat heeft het opgeleverd? In hoeverre is de stad zoals we die vandaag de dag kennen het resultaat van die intensieve stadsbemoeienis? Welke aspecten ervan zijn het waard te behouden en wat kan als inspiratie dienen voor de toekomst? En welke vormen van vooruitstrevende uitingen en betrokkenheid waren er nog meer?

Het Bestuur

Foto van Anne Lize van der Stoel.
Anne Lize van der Stoel

Voorzitter Anne Lize van der Stoel (1954) werd geboren in Bergen op Zoom en verhuisde in 1973 naar Amsterdam. Vanuit de - toen nog - onafhankelijke jongerenbeweging JOVD leerde ze het vak. Als medewerkster van verschillende Tweede Kamerleden kon ze haar mening aanscherpen door de discussie met collega’s van andere partijen.

In 1982 werd Van der Stoel voor de VVD verkozen in de gemeenteraad van Amsterdam; een zeer boeiende periode in de stad en in de raad die qua inhoud goed aansluit bij de Stichting Ravijn. Ze werd later onder meer Tweede Kamerlid, stadsdeelvoorzitter Centrum in Amsterdam en waarnemend burgemeester van Terlingen en Landsmeer.

Foto van Walter Freeman.
Kemal Rijken

Kemal Rijken (1980) is schrijver en publicist. In 2016 schreef hij 'Van der Laan, biografie van een burgemeester', waar twee jaar later een herziene editie van uitkwam. Ook maakte hij de boeken 'De Westermoskee', dat verhaalt over het tot stand komen van dit Turkse gebedshuis in De Baarsjes, en 'Lastig en Levendig, 50 jaar D66 Amsterdam'.

Rijken is op Salto 1 presentator van het politieke programma 'AmstelPolis', waarin hij politici uit de Amsterdamse gemeenteraad aan de tand voelt. Hij woont sinds 2001 in de hoofdstad. Voor de Stichting Ravijn is bij vicevoorzitter en penningmeester.

Foto van Gert Jan Bakker.
Gert Jan Bakker

Gert Jan Bakker (1971) is algemeen bestuurslid. Hij kwam in 1990 in Amsterdam wonen. Eerst in een koude en lekkende zolderkamer op vierhoog achter in de Van Wou, vervolgens volgden enkele kraakpanden waarin hij Amsterdam pas echt goed leerde kennen. Na de kraakpanden volgde een sociale huurwoning, en vervolgens een koopwoning in Noord.

Sinds 2001 is Bakker werkzaam bij Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag bij de stichting !WOON. Gert Jan Bakker is secretaris van de Stichting Ravijn.

Foto van Mila Ernst.
Mila Ernst

Mila Ernst (1967) is geboren en getogen in Amsterdam. Ze studeerde cultuurgeschiedenis aan de UvA en heeft een brede ervaring in de cultuursector als zelfstandig projectleider en adviseur. Ernst is gespecialiseerd in (participatieve) publieksprojecten op het gebied van erfgoed en educatie en werkt parttime als docent aan de Reinwardt Academie.

Ze is coördinator van het online platform Modemuze en werkte in die hoedanigheid mee aan twee pop-up tentoonstellingen in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam. Eerder werkte ze voor diverse grote en kleinere instellingen, onder meer voor het Amsterdam Museum. Mila Ernst is bestuurslid Fondsenwerving van Stichting Ravijn.  

Foto van Boudewijn Oranje.
Boudewijn Oranje

Bestuurslid Boudewijn Oranje (1955) woont sinds 1974 in Amsterdam. Hij raakte betrokken bij de stadsvernieuwing via het wijkcentrum Jordaan. Vanaf 1978 is hij actief voor D66, eerst bijna twaalf jaar als gemeenteraadslid en daarna van 2010 tot 2018 als dagelijks bestuurder en voorzitter van stadsdeel Centrum.

Oranje werkte als bestuurder nauw samen met wijlen D66-wethouder Rick ten Have en PvdA-burgemeester Eberhard van der Laan. Hij is nog steeds woonachtig in de Jordaan en is in zijn vrije tijd actief voor verschillende organisaties. Boudewijn Oranje is algemeen bestuurslid en Kwartiermaker voor Stichting Ravijn.

Foto van Walter Freeman.
Walter Freeman

Walter Freeman werd in 1987 geboren in Amsterdam. Hij heeft zijn kennis en ervaring op het gebied van spreken in het openbaar jarenlang overgedragen in trainingen aan jongeren, docenten, politici en professionals, onder meer voor het Nederlands Debat Instituut.

Tegenwoordig is hij werkzaam als senior dienstverlener en belangenbehartiger bij de Woonbond, waar hij zich onder andere inzet voor goede volkshuisvesting. Hij woont in een vrije sectorhuis in Amsterdam-West. Freeman is bestuurslid Activiteiten voor Stichting Ravijn.

Contactformulier

Partners

Logo Van De Jong.

© Copyright 2023 Stichting Ravijn. Alle rechten voorbehouden. KVK 33206679
De website is mogelijk gemaakt door Mackrad.nl